Převozní lodě

Kazi

Parametry lodi Kazi

Délka 11, 2 m
Šířka  3,7 m
Ponor  50 cm
Výkon motoru  36 kW
Kapacita  40 osob

Převozní loď Kazi byla postavena v roce 2012 podle originálního projektu Zdeňka Bergmana, převozníka pražského, který svou osobitou vizí oživuje tradici převozních lodí z přelomu 19. a 20. století. Loď Kazi je inspirována původním vltavským naháčem – typem lodi, která sloužila k přepravě soli po Vltavě z Českých Budějovic až do Prahy již od poloviny 16. století. Plochá kontrukce trupu je zachována tak, aby mohla Kazi plout i v mělkých vodách a až ke břehům.

Loď Kazi byla navržena pro provoz přívozu Kazín, který fungoval v Černošicích na řece Berounce pod původním slovanským hradištěm Kazín, v místech nejstaršího přívozu v Čechách. Na tuto trasu loď Kazi poprvé vyplula 12. 12. 2014 v 10 hodin

V období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2020, během rekonstrukce železničního a silničního mostu ve městě Štětí, zajištovala loď Kazi náhradní přepravu osob přes řeku Labe, na trase Štětí - Hněvice

Snad loď Kazi brzy vypluje také na Vltavu!DATA | gallery_38 | 502-lod-kazi.jpg

 

  

 

Baba

Parametry lodi Baba

Délka 11, 2 m
Šířka  3,7 m
Ponor  50 cm
Výkon motoru  43 kW
Kapacita  40 osob

Při stavbě převozní lodi Baba vycházel Zdeněk Bergman, převozník pražský z projektu převozní lodi Kazi, který ještě v detailech zdokonalil.

Loď Baba tak byla v roce 2016 postavena přímo na míru přívozu P2, na převozní trase V Podbabě - Podhoří. Tím se navýšila kapacita tamějšího přívozu, Pražané navíc na této trase s lodí Baba získali bezbariérové plavidlo a tím pohodlnější cestování na výtely i za prací.

Loď Baba poprvé na svoji převozní trasu na přívoze P2 vyplula 12. 7. 2016 v 11 hodin.

Převozní lodě Kazi, Baba a Šemík | Pražské Benátky

 

DATA | gallery_40 | 503-lod-baba.jpg

Šemík                                               

Parametry lodi Šemík

Délka 11, 2 m
Šířka  3,7 m
Ponor  50 cm
Výkon motoru  43 kW
Kapacita  40 osob

Převozní loď Šemík je další lodí "typu Kazi", která byla podle návrhu Zdeňka Bergmana, převozníka pražského postavena v roce 2018, a to přímo pro potřeby přívozu pod Vyšehradskou skálou. Loď Šemík zahájila svoji plavbu na přívozu Vyšehrad 1. 11. 2018 v 10 hodin.

Společně s převozní lodí Kazi v letech 2019 a 2020 zajišťovala loď Šemík chod přívozu ve měště Štětí.

Od 10. 7. 2020 se pak Šemík vrátil na svoji "domovskou" převozní trasu, na přívoz Vyšehrad, kde nyní jezdí mezi zastávkami Smíchov - Kotevní - Císařská louka - Podskalí. 

 

Břehule, Břehouš a Ledňáček

Parametry lodí typu Naomi

Délka 8, 5 m
Šířka  3,15 m
Ponor  44 cm
Výkon motoru  22 kW
Kapacita  12 osob

Břehule, Břehouš a Ledňáček, to jsou tři lodě typu Naomi, které byly postaveny taktéž dle projektu Zdeňka Bergmana, převozníka pražského.  Tyto lodě navrhoval na míru pro vltavské přívozy P1, P5 a P6. Ačkoli se jedná o unikátní typ lodi, navázal při projektování na tradiční převozní lodě, které se zde plavily na konci 19. století. Plavidla byla navržena tak, aby se pohodlněji cestujícím nastupovalo i vystupovalo, jsou zastřešena, takže i v případě nepříznivého počasí poskytují opravdu komfortní svezení.

Na svých domovských přívozech lodě poprvé vypluly 20. 9. 2016 v 11 hodin

 

DATA | gallery_39 | 504-lode-typu-naomi.jpg


Kontakty

Pražské Benátky, s. r. o. | Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Nejčastěji kladené dotazy
e-mail: info@prazskebenatky.cz

Kam s dětmi v Praze?

koupit lodní lístek