Středověké vodočetné znamení BRADÁČ

Jedná se o kamennou plastiku vousatého muže, která byla umístěna na posledním oblouku Juditina mostu, těsně vedle pilíře v mostním tělese. Pražany byl nazván „Bradáč" právě pro svou vousatou tvář. Poslední mostní oblouk se zachoval pouze proto, že na něm byl postaven nový dům kláštera Křižovníků s červenou hvězdou. Protože tato plastika byla umístěna v relativně pevném a stabilním prostředí, byla již velice záhy využívána jako vodočet velkých povodní na Vltavě, přičemž jednotlivé části jeho obličeje sloužily jako stupnice povodňového nebezpečí. Následující tři lidové povodňové aplikace jsou hodnocením měr povodně tak, jak se jevily Pražanům, a které také znamenaly stupňující se povodňové nebezpečí.

  1. Jakmile se voda dotkne spodních částí „Bradáčových" vousů, tu již Vltava vystupuje ze svých břehů a je nejvyšší čas, aby se lidé, kteří bydlí v nejnižších částech při vodě, stěhovali pryč od řeky.
  2. Začne-li voda dosahovat až k hubě „Bradáče", vystupuje Vltava ze svých břehů a zaplavuje ulice na staroměstské straně řeky.
  3. Konečně, zatápí-li vltavská voda i „Bradáčovu" hlavu (pleš), mohou se lidé na Staroměstském náměstí vozit na loďkách.


Z uvedených ukázek vyplývá celkem jednoznačně, že Pražané své zkušenosti s povodněmi měli a dokázali je také správně interpretovat a podle „Bradáče" i dobře diagnostikovat.

První zmínky o této pískovcové plastice jsou nepřímo z roku 1432 ve Starých letopisech českých:
„Nebo první (povodeň v roce 1432) ta toliko k té hlavě vytesané u špitálu Staroměstského, kde jsú Křižovníci, až do nosu, ale tato druhá (povodeň v roce 1481) přikryla všecku téměř hlavu, než nechala místa suchého svrchu hlavy co by byla pleš."


Kontakty

Pražské Benátky, s. r. o. | Platnéřská 4, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Nejčastěji kladené dotazy
e-mail: info@prazskebenatky.cz

Kam s dětmi v Praze?

koupit lodní lístek