Tiskové zprávy Pražské přívozy

Pražský přívoz P5 zůstává v provozu do 12. 12. 2011

Praha, dne 3. 11. 2011 – Pražský přívoz P5 mezi Císařskou loukou a Jiráskovým náměstím zůstává v provozu. První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o. se vzhledem k zájmu veřejnosti rozhodla prodloužit platnost přívozu P5 až do 12. prosince letošního roku. více


Ukončení provozu přívozů P4 a P5

První Všeobecná Člunovací Společnost, s. r. o. s lítostí oznamuje, že v sobotu dne 29. října 2011 ukončí provoz přívozu P4 mezi Dětským ostrovem a přístavištěm Hollar. Přívoz P5 mezi Císařskou loukou a Jiráskovým náměstím bude letos v provozu do 12. 12. 2011. více


Projeďte se s námi ZDARMA všemi pražskými přívozy a na palubě salónní rychlolodě Nepomuk.

10. dubna 2010 od 10.00 do 18.00 hodin


Pražské přívozy budou jezdit zdarma. Přijďte se svými dětmi a poznejte vltavské múzy a staropražské legendy z paluby převozní lodě. Každý z přívozů nabídne překvapení (rybolov, pletení sítí a vrší, rybí pochoutky, čerty a vodníky).

Seznam přívozů:
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Trasy přívozů budou propojeny s trasou lodí Nepomuk.
Plavební trasa salónní rychlolodi Nepomuk:

10.00 Přívoz Modřany
10.40 Výtoň
11.20 Přístaviště Four Seasons
13.00 Přívoz Zámky
14.40 Přístaviště Four Seasons
15.20 Výtoň
16.00 Přívoz Modřany
16.40 Výtoň
17.20 Přístaviště Four Seasons

Na každém stanovišti máte možnost získat razítko. Kdo posbírá všechna razítka, postoupí do slosování o zajímavé ceny.

Slosování proběhne 10. dubna 2010 v 19.00 na Křižovnickém ostrově (vstup z Křižovnického náměstí č. 3) na staroměstském konci Karlova mostu.
Výhry vylosují pražský Vodník Vltavín s čertem z Čertovky.


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PRAŽSKÝCH PŘÍVOZŮ 3. 4. 2010

Přívoz P2 bude nově v sezóně posílen o druhou loď.

Místo: přístaviště „Podhoří", 150 m pod zastávkou BUS MHD „Podhoří" nebo je možné jet autobusem z metra Dejvická do zastávky „V Podbabě" a přívozem na druhý břeh.

Účast na akci:

 • MUDr. Pavel Bém, primátor HMP
 • Ing. Marie Kousalíková, náměstkyně primátora
 • Radovan Steiner, radní HMP pro oblast dopravy
 • Ing. Vladislav Mareček, radní HMP pro oblast ŽP
 • Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta MČ Praha - Troja
 • Zdeněk Bergman, převozník pražský
 • Ing. Pavel Polák, ombudsman Projektu čisté a zelené Prahy
 • Jana Kučerová, tisková mluvčí projektu čisté a zelené Prahy

Časový harmonogram:

 • 09.30–10.00    přivítání hostů, občerstvení
 • 10.00–10.10    proslovy přítomných
 • 10.10–10.20    křest nového plavidla pro linku P2
 • 10.20–10.45    poskytování rozhovorů
 • 10.00–11.00    projížďky přívozem pro všechny zájemce

Pražské přívozy zahajují plavební sezónu

1. dubna 2010 začínají brázdit Vltavu opět všechny pražské přívozy. Na vodu se vydají lodě v šesti částech hlavního města. Kromě přívozu P4 mezi centrálními pražskými ostrovy budou nově všechny lodní linky jezdit celoročně. Nejvytíženější přívoz mezi Podbabou a Podhořím v Tróji bude posílen o druhou loď.
Novodobá historie pražských přívozů začíná v roce 2005, kdy vyjela poprvé lodní linka P1 mezi Sedlcem a Zámky. „Obliba přepravy lodí v rámci Pražské integrované dopravy od té doby stoupala závratným tempem, které občas zbrzdil jen zvýšený stav vodní hladiny. A tak jsme loni na podzim mohli slavnostně uvést do provozu již šestou lodní linku na území Prahy mezi Modřany a Lahovičkami a letos jejich provoz dále posilujeme,“ říká primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Z původní turistické atrakce se záhy stal normální dopravní prostředek také pro cesty do práce či do školy a díky integraci, kdy na přívozech platí normální jízdenky MHD, se přívozy staly plnohodnotnou součástí městské hromadné dopravy v Praze. Jen za loňský rok přeplavily přívozy PID celkem 337 000 cestujících. „Velkou oblibu si přívozy získaly také u cyklistů, protože jim pomáhají překonat Vltavu v místech, kde jiné spojení přes řeku chybí. Navíc romantika lodní dopravy dodává cestování po Praze nový rozměr,“ zdůrazňuje radní hlavního města pro oblast životního prostředí Vladimír Mareček.
Nejvytíženější linkou se v roce 2009 stal opět přívoz P2 mezi Podbabou a Podhořím, který přepravil 128 000  cestujících, což je o  20 % více než v roce předchozím. V rekordních dnech se tu sešlo až 900 cestujících, není tedy divu, že jedna loď už přestala stačit. Proto jsou na tuto linku od nynějška nasazeny dvě plavidla, takže přívoz může fungovat v ještě kratších intervalech a uspokojit mnohdy extrémní nároky. „Sejde-li se v jednu chvíli více kol nebo kočárků, má převozník plné ruce práce, zvlášť u tak malého plavidla. Rozhodnutí vyslat na linku P2 druhou loď se ukázalo jako nejvýhodnější. Pokud by totiž místo dvou lodí byla nasazena jedna větší, výrazně by to zpomalilo dobu jízdy kvůli složitějšímu přistávacímu manévru. S tak mrštnými čluny, jaké zde nyní provozujeme, se na druhý břeh dostanete za pouhé 2 minuty,“ vysvětluje Zdeněk Bergman z První Všeobecné Člunovací Společnosti, která provozuje pět ze šesti přívozů v Praze.
Provoz byl na tomto historickém místě obnoven 1. 7. 2006. Spojuje vltavské břehy mei vyústěním Šáreckého potoka a Podhořím.
Druhým nejvyužívanějším přívozem se stala linka P3 mezi Žlutými lázněmi a Lihovarem. „Chybějící most přes Vltavu v těchto místech ukázal, že lidé si přívozem zkracují cestu mezi Podolím a Smíchovem při každodenních cestách do práce či do školy a dál pokračují třeba tramvají nebo autobusem. Proto bylo rozhodnuto o rozšíření provozu i na zimní měsíce, takže linka P3 bude brázdit Vltavu každý den po celý rok,“ říká radní hlavního města pro oblast dopravy Radovan Šteiner. Prozatím ale z dočasně přemístěného přístaviště na Veslařském ostrově z důvodu úpravy přístupu k Vltavě v areálu Žlutých lázní.
„Podobně jako linka P3 budou nově celoročně v provozu také linky P5 z Jiráskova náměstí na Císařskou louku a P6 z Modřan do Lahoviček. Jediným sezónním přívozem tak zůstane linka P4 od Národního divadla na Dětský ostrov, která plní spíše rekreační funkci,“ uzavírá Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID. V příští plavební sezóně plánujeme obnovit kazínský přívoz mezi městskou částí Praha-Lipence a Černošicemi. Tato linka se tak stane první příměstskou lodní linkou.


Otevření nového přívozu Modřany – Lahovičky  18. září 2009 v 10 hodin


Zveme Vás na první plavbu nového přívozu Modřany – Lahovičky v 10 hodin 18. září 2009 na pravém břehu Vltavy u vlakové stanice Modřanského nádraží.

Přívoz otevírá Hlavní město Praha v rámci programu primátora Pavla Béma „Pro zdravé město, projekt čisté a zelené Prahy“.

Zkušební provoz přívozu bude provozován od 18. září, od 10.00 hod. do 1. listopadu 2009 19.00 hod. Převozní plavidlo pojme celkem 12 osob. Přívoz bude jezdit každých 20 minut a dle okamžitých požadavků cestujících.

Jižní část Prahy nabízí velmi málo možností spojení obou vltavských břehů, nejvýraznější je absence spojení v oblasti Prahy 12 s vysokým počtem obyvatel. Území na obou březích jsou stále více využívána in-line bruslaři a cyklisty, na pravém břehu ve stopě páteřní cyklotrasy A2 často za hranicí kapacity. Nový přívoz nabídne atraktivní rychlé spojení na mnohem méně zatížený levý břeh s obdobnými prostorovými možnostmi podél páteřní cyklotrasy A1. Díky příznivým návaznostem na ostatní veřejnou dopravu toto spojení může plnit nejen významnou rekreační, ale i dopravní vazbu. Zkušební provoz může potenciál využití ověřit a být tak podkladem pro trvalý provoz. Na základě zkušeností se stávajícími přívozy obdobného charakteru (P1, P2, P3) lze předpokládat solidní výši poptávky i na přívozu P6.

Levobřežní přístaviště Lahovičky je umístěno na navigaci, napojení do Lahoviček je po stávající cestě a navazujících zpevněných komunikacích.
Ve vzdálenosti 700 m se ve Strakonické ulici nacházejí autobusové zastávky Lahovičky (linky 129, 241, 243, 244, 314, 317, 318, 321), které jsou dostupné uliční sítí, resp. podchodem.

Pravobřežní přístaviště Nádraží Modřany je umístěno v napojení na stávající zděné schodiště v navigaci, napojení do Modřan je po stávající cyklostezce a mimoúrovňově ulicí U Kina.
Ve vzdálenosti 200 m se nacházejí zastávky Nádraží Modřany tramvají (linky 3, 17, 21) a autobusů (linky 165, 173, 205, 341, 342) a zastávka Praha-Modřany zastávka vlaků linek S8 a S80.

Toto území vždy historicky spojovaly trasy přívozů a zkušební provoz má za cíl ukázat poptávku po tomto novém dopravním spojení. Zřízením přívozu primátor Pavel Bém chce rozšířit a zkvalitnit síť cyklostezek a pro zalidněnou oblast Prahy 4 zpřístupnit rekreační údolí Berounky a cyklostezky na levém vltavském břehu, které jsou v tuto chvíli odděleny řekou a dosažitelné pouze složitě po komunikacích 1. třídy.


Navrhovaný rozsah zkušebního provozu: celotýdenně 7.00–19.00 hod.

Předpokládané náklady za období 18. 9.–1. 11. 2009: 255 000 Kč.

rok provozované přívozy dotace hl. m. Prahy na provoz přívozů
2005 P1 927 000 Kč
2006 P1, P2 3 538 000 Kč
2007 P1, P2, P3 4 730 000 Kč
2008 P1, P2, P3, P4, P5 7 366 000 Kč
2009 P1, P2, P3, P4, P5, P6 7 250 000 Kč
2010 P1, P2, P3, P4, P5, P6 11 536 000 Kč

 

přívoz datum zahájení provozu celkový počet přepravených cestujících do 31. 12. 2009
P1 Sedlec – Zámky 1. 7. 2005 226 029
P2 V Podbabě - Podhoří 1. 7. 2006 360 925
P3 Dvorce – Lihovar 17. 7. 2007 247 500
P4 Národní divadlo – Dětský ostrov 1. 8. 2008 55 914
P5 Jiráskovo náměstí – Císařská louka 1. 8. 2008 79 532
P6 Nádraží Modřany - Lahovičky 19. 9. 2009 2 956


Kontakt: 
Zdeněk Berman, převozník pražský    603 819 947
Jana Kučerová, tisková mluvčí projektu    723 883 645
Ing. Filip Drápal, ROPID, 602 379 792Zdeněk Bergman
převozník pražský
+420 603 819 947
www.prazskeprivozy.cz

 

+420 776 776 779
REZERVACE / Nezávazná objednávka
Tel.: 776 776 779
ZAVŘÍT