Historie tras novodobých přívozů

Publikováno: srpen 2008

Přívoz P4 mezi Hollarem, Žofínem, Střeleckým a Dětským ostrovem

V místech nově otevřeného přívozu označeného P4 mezi ostrovy na vzdutí Staroměstského jezu existovala od pradávna řada známých a hojně využívaných přívozů. Z konce dnešního Smetanova nábřeží z místa Na Zábradlí vozil přívoz pradleny na severní špici Střeleckého ostrova. Existoval zde i přívoz mezi dnešní Národní třídou - od tehdejších staroměstských hradeb - kolmo přes tok Vltavy kolem jižního cípu Střeleckého ostrova k dnešnímu Malostranskému a Janáčkovu nábřeží a ulici Vítězné, vedoucí na Újezd.

Ostrov Žofín – Nové Město: poprvé doložen 1714, naposledy 1815.
Spojení lodičkami mezi Slovanským, Dětským a Střeleckým ostrovem (přezdívané „želva") fungovalo někdy kolem poloviny 20. století za jednokorunové jízdné.

Přívoz P4 navazuje svojí trasou na tyto historické přívozy a zajišťuje spojení obou vltavských břehů a všech centrálních ostrovů umístěných mezi mostem Legií a Jiráskovým mostem. Konkrétně došlo ke spojení přístaviště „Hollar" - Smetanovo nábřeží a ostrovů Střeleckého, Slovanského (Žofína) a Dětského (dříve Židovského). Především v případě Střeleckého a Dětského ostrova tak došlo ke kvalitnímu a dostupnému napojení těchto míst na Pražskou integrovanou dopravu. Od roku 2009 přibylo přístaviště „Národní divadlo". Dosud byly tyto ostrovy přístupné pouze s velkou docházkovou vzdáleností od zastávek povrchové dopravy.
Na okruhu pluje loď Alka s kapacitou 20 osob, trasa trvá 10 minut.

Přívoz P5 mezi Jiráskovým náměstím, Admirálem, Výtoní a Císařskou loukou

V místech nového přívozu P5 na vzdutí Šítkovského jezu existovaly následující přívozy:

Císařská louka - Podolí: v provozu nějakou dobu od roku 1927, pak doložen ještě v roce 1950,
Císařská louka - Podolí: přístav: poprvé doložen 1222, naposledy 1906, možná nahrazen předchozím přívozem,
Císařská louka - Vyšehrad: poprvé doložen 1420, naposledy 1962,
Císařská louka - Smíchov: od roku 1903, viz provozované přívozy přes ústí podolského přístavu: doložen 1931,
Smíchov - Podolí (řkm 55,6): poprvé doložen 1906, naposledy 1909. V roce 1222 vlastnila vyšehradská kapitula obec Podolí s právem přívozu,
Podolí - Vyšehrad - Výtoň (na pravém břehu kolem vyšehradské skály před proražením vyšehradského skalního tunelu), poprvé doložen 1885, naposledy 1904. Jako náhradní doprava za tramvaj v provozu v letech 1975 a 1982, tzv. podélná vodní doprava,
Smíchov - Výtoň: v roce 1944 jako náhrada za uzavřenou lávku,
Smíchov - Nové Město, Podskalí: zřízen 1429, zrušen 1878,

Dodnes byl prostor kolem řeky mezi Podolím, Vyšehradem, Císařskou loukou a Smíchovem pro pěší i cyklisty dopravně obtížně dostupný.
Obnovený okružní přívoz P5 navazuje na cyklostezky, zpřístupňuje příbřežní partie Vltavy a má zkrátit přes léto řadě Pražanů cestu do zaměstnání. Linka rozšířila spojení o oblast za Šítkovským jezem (tj. od Jiráskova mostu) až k podolskému Yachtklubu. Spojena jsou přístaviště u Jiráskova náměstí, botelu Admirál a Výtoně s ostrovem Císařská louka a Yachtklubem CERE (na znamení). I zde je zlepšeno spojení mezi místy, která jsou běžnými dopravními prostředky Pražské integrované dopravy komplikovaně dostupná. V případě zájmu cestujících se předpokládá, že by se časem mohl počet přístavišť ještě zvýšit a zahustit tak momentálně navrženou síť. Vše bude záviset na vyhodnocení provozu nových lodních linek.
Na přívoz vyjede loď BLANICE, která okruh zvládne za 60 minut a dopraví bezpečně 50 osob.

Popis přístavišť P4

NÁRODNÍ DIVADLO
pravý břeh, ŘKM (říční kilometr) 53,63
schodiště (zřízeno bude 2009)
bude umístěn plovoucí přístavní můstek

HOLLAR
pravý břeh, ŘKM 53,48
původní místo bude osazeno původním nástupním plovoucím můstkem

SLOVANSKÝ OSTROV
plovárna Slovanka, levý břeh ostrova, ŘKM 53,80
bude osazeno plovoucím zařízením

STŘELECKÝ OSTROV
pravý břeh ostrova, ŘKM 53,63, schodiště,
bude umístěn plovoucí přístavní můstek

DĚTSKÝ OSTROV
ŘKM 54,20, pravý břeh ostrova
bude umístěn plovoucí přístavní můstek u přístupového schodiště vedle půjčovny loděk

Popis přístavišť P5

JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ
pravý břeh, ŘKM 54,27
nástup a výstup cestujících bude uskutečňován přímo z nízké hrany nábřeží

ADMIRÁL
levý břeh, ŘKM 55,03
nástup a výstup cestujících bude uskutečňován přímo z nízké hrany nábřeží

VÝTOŇ
pravý břeh, ŘKM 55,25
nástup a výstup cestujících bude uskutečňován přímo z nízké hrany nábřeží

CÍSAŘSKÁ LOUKA
pravý břeh ostrova, ŘKM 56,05
osazeno na původním místě nástupním plovoucím můstkem

YACHT CLUB CERE - zastávka na znamení
pravý břeh, ŘKM 56,25
nástup a výstup ze stávajících plovoucích můstků

Historie provozních časů a podmínky

Rok 2009

Provoz zahájen 15. dubna 2009 na 6 měsíců do 15. října 2009.

Rok 2008

Provoz zahájen 1. srpna 2008 na 3 měsíce do 31. října 2008.

  • Provozní doba přívozů: pondělí - neděle 8.00-20.00.
  • Přívozy nejsou v provozu při 1. a vyšším stupni povodňové aktivity, případně při jiných extrémně nepříznivých přírodních podmínkách.

Rozpočet a financování

První Všeobecná Člunovací Společnost, s r.o., investovala do zřízení obou nových přívozů, pořízení převozních plavidel, přístavních mol a můstků, vyvazovacích prostředků a vybavení přístavišť částku 10.000.000 Kč.
V rámci projektu „Ostrovy a břehy", přispělo město Praha částkou 1.600 tis. Kč. Uvolnění finančních prostředků schválili pražští radní 15. 7. 2008. Na dofinancování provozu stávajících přívozů na území Prahy je z městského rozpočtu určena suma 1.035,5 tis. Kč.

Další plánované přívozy na Vltavě v Praze:

P6 Modřany - Velká Chuchle - zajistí spojení vltavských břehů pod modřanským jezem mezi zastávkou Belárie a závodištěm ve Velké Chuchli.
Datum předpokládaného spuštění: 1. 7. 2009.

Slavnostní zahájení provozu spojené s tiskovou konferencí:
1. 8. 2008 v 11:00 hod.

Proběhlo 1. 8. 2008 v 11 hodin v přístavišti přívozu Hollar na Smetanově nábřeží.
Zahájení nových lodních linek byl přítomen primátor Prahy Pavel Bém a starostové městských částí Prahy 1, pan Petr Hejma, a Prahy 5, pan Milan Jančík.

www.prazskebenatky.cz


 

+420 776 776 779
REZERVACE / Nezávazná objednávka
Tel.: 776 776 779
ZAVŘÍT