Stručně poznamenaný dosavadní životní příběh lodi NEPOMUK

V roce 1931 byla ve francouzském Lyonu na řece Rhoně založena nová plavební společnost „Rhodania s.a.", která modernizovala zdejší nákladní lodní dopravu zavedením prvních samohybných motorových nákladních lodí s pohonem dieselovými motory do plavebního provozu (do té doby zde pluly remorkéry a vlečné nákladní čluny).

Rozhodujícími muži v této společnosti „Rhodania s.a." byli pánové Louis Groschupf, činný v basilejské společnosti Lloyd AG, a lodní konstruktér inženýr Adolf Ryniker. „Sociéte Rhodonia Plaisance" byla založena se spolupodílnictvím basilejské firmy „Basler Rheinschiffahrt AG", jež podle Rynikerových plánů nechala postavit osobní motorovou loď „Rhodania".

Stavbu provedla belgická loděnice Josef Boel a synové (Jos. Boel en zonen) v roce 1933. To potvrzuje i výrobní štítek loděnice, jehož originál se naštěstí dochoval až do dnešních dnů na soklu kormidelny.

Loď byla původně kratší, měřila 31,40 m, široká byla a je 4,80 m a její původní ponor vykazoval hodnotu 1,50 m. Jednalo se o dvouvrtulové plavidlo vystrojené pro plavby na velmi silně proudící řece Rhoně dvěma dieselmotory značky Sulzer o jednotlivém výkonu po 100 KS. Nová, moderní, silná a rychlá loď „Rhodania" byla sesterskou lodí „Rhy-blitz" ze švýcarské Basileje.

„Rhodania" vykonala svoji první plavbu na Rhoně dne 12. srpna 1933 z Lyonu do Avignonu. Její tehdejší obsaditelnost byla stanovena na počet 230 cestujících. Plavební podnikání na Rhoně neprovázel úspěch, a tak byla loď po sezoně 1936 odprodána basilejské rýnské plavební akciové společnosti (BRAG). Loď byla přestavěna na jednovrtulový pohon a pohonou jednotkou se stal starší motor Sulzer typ RWK 25, čtyřválcový dvoutakt z roku 1929 (jak potvrzuje ražba nalezená na klikové hřídeli), který loď pohání dodnes. Při revizi na souši na podzim loňského roku se ukázala patrná rekonstrukce hřídelového vedení, která také dotvrzuje zprávy o její velké přestavbě v roce 1937, tehdy byla také prodloužena na délku 38,50 m.

Současný motor Sulzer původně poháněl vrtuli rýnské nákladní lodi „Bern", která byla následně silněji motorizována.

Přestavba lodi probíhala v roce 1937 již zcela v režii BRAG, díky jí se zvýšila obsaditelnost na 340 osob (což jest de facto i její dnešní maximální nosnost…) a loď byla přejmenována na „Ville-de-Strasbourg".

Od roku 1938 pak plula z Basileje, respektive ze Štrasburku, na lince k oblíbené výletní restauraci „Altenheimer Hof" položené nedaleko Štrasburku proti proudu Rýna. Počátkem 2. světové války však musel být provoz na této obchodně úspěšné lince ihned zastaven a loď se vrátila do domovského přístavu Basel. Důvodem se staly nepřátelské výpady Němců proti Švýcarům. Bohužel oblíbený restaurant „Altenheimer Hof" byl v průběhu války natolik poškozen, že jeho obnova nebyla finančně únosná. To zapříčinilo, že tato dříve vzkvétající linka nebyla po válce znovuzřízena, a loď byla proto také společně se sesterskou „Rhy-blitz" v provozu jen v okolí Basileje.

Kdy bylo jméno zkráceno z původního „Ville-de-Strasbourg" na „Strasbourg", zatím nevíme. Jisté je, že tato osvědčená kapacitní, spolehlivá a krásná loď sloužila věrně v náročném provozu na horním Rýně plných 43 let pod vlajkou BRAG.

Ani po jejím odprodeji z Basileje do Sasbachu v roce 1980, kdy ji získal tamní rejdař H. J. Woditsch, neopustila horní Rýn. Sasbach leží na pravém břehu Rýna, tedy na německé straně; přímo naproti na levém břehu spolu hraničí Švýcarsko s Francií.

Nový majitel dal své nové lodi i nové jméno a volil velmi šťastně, když „Strasbourg" překřtil na jasně znělé zřetelné jméno „Nepomuk". Co k tomu Němce pana H. J. Woditsche před dlouhými 28 lety vedlo, již jen stěží zjistíme, snad sympatie k celoevropsky známé postavě svatého Jana Nepomuckého? Nebo byl Woditscha skutečně bývalý český Vodička a pocházel z Nepomuku? Každopádně mu musíme být vděčni, že nyní nemusíme loď pro provoz na Vltavě a Labi znovu přejmenovávat. Osobně to cítím jako prozřetelnost osudu a šťastné poselství, že nyní v české metropoli zářící lodní klenot nese již třetí desetiletí svého přepestrého života vlastně ryze české jméno „Nepomuk"… No comment!

Vraťme se do roku 1980 k J. H. Woditschovi do Sasbachu na Rýnu: víme, že loď čile využíval, avšak zachované dobové fotografie napovídají, že svůj lodní skvost pečlivě udržoval (střední otevřený nástupní prostor zakrýval fakultativně plachtou). Co jej vedlo v roce 2001 k odprodeji, se snad ještě dozvíme. Po skončení plavební sezóny 2001 byl lodní veterán (jehož historická, resp. technicko-historická hodnota je až nevyčíslitelná) dne 29. 12. 2001 rejdařstvím H. J. Woditsche odprodán firmě I.S.D. (Immobilien Schiffe Dienstleistungen) GmGH na dolní Rýn, resp. do Düsseldorfu. V Düsseldorfu sloužila loď jako restaurace a Party-Schiff. Pro tento účel byla její nosnost snížena na pouhých 50 osob.

Zde neušla pozornosti bystrého plavce Roberta Fialy, který na její existenci upozornil svého přítele pana Zdeňka Bergmana. Robert Fiala doporučil Zdeňku Bergmanovi Nepomuk neprodleně koupit, posléze se tak moudře stalo! Robert Fiala také zabezpečil přepravu lodi z Německa do Čech, za to vše oběma jmenovaným patří upřímné poděkování. Osobně děkuji oběma jmenovaným, že pro úkol prvního kapitána lodi „Nepomuk" vybrali mne.

V Davli, 20. 3. 2007

Kpt. Michael Bor

 

+420 776 776 779
REZERVACE / Nezávazná objednávka
Tel.: 776 776 779
ZAVŘÍT